[Addon v1.115] Advanced Alloys [Beta v0.8a] MC[1.5.2]